Privacy beleid

BSL Raambekleding gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens, we houden uw privégegevens privé.
We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door u aan ons toevertrouwde data te waarborgen.

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

  • Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
  • Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw bestelling af te ronden.Indien uw product bezorgd moet worden stellen wij uw naam en adresgegevens ter
    beschikking aan onze vervoerder. De door ons ingeschakelde vervoerder is verplicht
    om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u een bestelling plaatst bij BSL Raambekleding, vragen we de volgende gegevens van u: naam, adres, telefoon-nummer, e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we voor de facturering, de bezorging van uw product en om u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling

Net als alle webwinkels houden we bij welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van onze website worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Verwijderen of wijzigen van uw gegevens
Wenst u uw gegevens in te zien? Of heeft u liever dat wij uw gegevens wijzigen of verwijderen in ons systeem? Dien dan hiervoor gratis een verzoek in per post of e-mail. U kunt zich op deze wijze ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Privacy Statement van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.. GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van GarantieCheque B.V., RiskSolutions B.V. en met GarantieCheque B.V. en/of RiskSolutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom GarantieCheque B.V. uw verzoek heeft geweigerd.